Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Byggalumner nominerade till Wimanska priset för examensarbete

2017-10-18

ALUMN. Malin Nilsson och Christoffer Andersson har läst utbildningen Byggnadsingenjör på Malmö högskola. De skrev sitt examensarbete utifrån ett aktuellt branschproblem och blev klara i juni 2016. Sedan dess har de blivit nominerade för sitt examensarbete två gånger. Nu senast till Wimanska priset.

 – Det är verkligen en ära, säger Christoffer Andersson. 

 – Och lite overkligt att vårt examensarbete har blivit läst av andra även efter det att vi har avslutat det, säger Malin Nilsson.

byggex2

Totalt nio examensarbeten från högskolor och universitet i hela landet är nominerade till priset. Wimanska priset delas ut årligen för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen eller motsvarande i Sverige. Priset består av 50 000 kr och delas ut på Polhemsfesten, som äger rum den 19 oktober 2017.

Det var under sommaren som de båda alumnerna fick reda på att de blivit nominerade till priset. En gång tidigare har de varit på en prisutdelning, i det fallet handlade det om Byggopus, en tävling om bästa examensarbete inom Byggindustrin för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.

Om examensarbetet
Malin Nilsson som idag arbetar som cad-projektör på Centerlöf & Holmberg AB, och Christoffer Andersson som är BIM-Koordinator för konsultfirman Projtools AB, kan inte svara på varför just deras examensarbete fått så mycket uppmärksamhet. De tänkte inte alls i de banorna när de bestämde sig för att skriva sitt ex-jobb våren 2016.
 – Vi hade en kontaktperson på FOJAB arkitekter och frågade honom om han kände till en problemformulering som är aktuell i branschen, berättar Christian Andersson.

De valde att studera byggnadsinformationsmodellering (BIM) – ett arbetssätt som utnyttjas av alla olika yrkeskategorier i byggbranschen. De koncentrerade sig på den kritiska fas i arbetet som handlar om överlämning mellan projektering och produktion.
– BIM skulle kunna beskrivas som ett effektivare sätt att projektera byggprocessen för olika yrkeskategorier, allt från el, ventilation, betong, men även inredning. Det är ett relativt nytt arbetssätt i en traditionell bransch så det är ett problem i sig, det kan uppstå problem vid implementeringen och användningen. På grund av oändliga tillval kan modellerna bli svårarbetade när man i vissa lägen vill ha specifik information, säger alumnerna.

Kontaktperson i näringslivet
  – Efter det att vi fått input från vår kontaktperson återstod en hel del arbete med att till exempel avgränsa oss, för att komma fram till en bra och genomförbar problemställning för vårt examensarbete, berättar Malin Nilsson.

  – Vi intervjuade totalt sju olika byggföretag t ex NCC, Peab, Skanska med flera i branschen som arbetar i BIM, om just den här problemställningen. Därav kom vi fram till en rad problem som var gemensamma för dem alla när de använde BIM, och problem som bara några av dem upplever, säger Malin Nilsson.
– Där fick vi således också en rad olika utvecklingsmöjligheter, säger Christoffer.

Christoffer har också haft en föreläsning om sitt examensarbete på sin arbetsplats.

Så här säger examinator Mats Persson om examensarbetet:
–  Styrkan är att det är ett metodologiskt väl genomfört ingenjörsarbete. Utifrån en välformulerad problembeskrivning har studenterna undersökt och analyserat problemen på ett genomlysande sätt. Traditionellt sett talar man om en stafettväxling när byggprojekt överlämnas från projektering till byggproduktion i examensarbetet har studenterna undersökt hur användning av BIM och datormodeller ska anpassas för en så smidig stafettväxlingen som möjligt, säger han.

Text: Filippa Törnwall

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann