Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”6 om sex” – sexualitetsforskning ställs ut

2017-05-02

tittskap_kroppar_blommor

UTSTÄLLNING. En tidslinje med nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa och en samling litteratur i ämnet. En ny utställning lyfter fram sexualitetsforskning vid Malmö högskola. Inom temat arrangeras också två offentliga samtal, och den ambulerande utställningen "Kyss" av Kent Wisti och Maria Küchen visas samtidigt.

Vad forskas det om på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola? En ny utställning i Forskarnas galleri på Orkanenbiblioteket vid Malmö högskola ger exempel på detta.

– Det har varit en utmaning att gestalta ämnet, säger bibliotekarien Lotta Wogensen, bibliotekarie och projektledare för Forskarnas galleri.

Sex forskare lyfts fram

Utgångspunkten är sex forskare, knutna till forskningscentrumet, som berättar om sina respektive forskningsfält. Men utställningen består av flera delar, exempelvis en tidslinje med nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa och en samling litteratur som är relevant för ämnet.

Tanken är också att utställningen ska vara interaktiv. Därför finns en brevlåda där alla som vill kan kommentera eller ställa frågor till forskarna. Sedan projiceras texten på väggen.

Två samtal om sex

Två offentliga samtal i samband med utställningen är också planerade. Det första äger rum den 22 maj, då forskaren Charlotta Carlström och studentprästen Maria Bergius samtalar om sex och makt inför publik. Erotisk litteratur är temat för det andra samtalet, som arrangeras till hösten.

Pernilla Ouis, tf föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, kommer också att presentera centrumbildningens arbete på övergripande plan.

"Kyss" visas samtidigt

Parallellt med "6 om sex" visas också den ambulerande utställningen "Kyss". Prästen och konstnären Kent Wisti och författaren Maria Küchen har tillsammans omtolkat Höga visan från Bibeln och resultatet har blivit 15 bilder och lika många texter.

 

Forskare som deltar i utställningen:

Lotta Löfgren-Mårtenson, Charlotte C Petersson, Charlotta Holmström, Charlotta Carlström, Camilla Larsson och Sara Johnsdotter

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Helena Smitt