Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

2,6 miljoner till nytänkande designforskning

2017-11-06

Ett nytt, konstnärligt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet ska utforska och utveckla en designinriktning med fokus på underhåll, reparation och kompostering av befintlig design i dagens samhälle. I projektet deltar Kristina Lindström, lektor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö högskola. 

– I projektet vill vi utforska och uppmuntra till en form av framtidskapande som lägger fokus på att ta hand om det som vi redan har gjort, istället för att kontinuerligt skapa nya saker, berättar Kristina Lindström

Experiment för att skapa engagemang

Inom projektet kommer en rad olika experiment att genomföras, som också allmänheten kommer att bjudas in till. Tidigare har Kristina och hennes kollega Åsa Ståhl, Linneuniversitetet, arbetat med larver som komposterar specifika sorter av plast. I dagsläget finns funderingar på att arbeta med plantor som renar mark som har förorenats av industrier – men resten av experimenten kommer att formas i takt med projektet.

– Forskningsmedlet ger oss möjlighet att svara på det som händer i vår tid, och att inte behöva specificera experimenten i förväg ger oss möjligheten att låta dem växa fram med tiden. Det är verkligen en ynnest, säger Åsa Ståhl, lektor i design vid institutionen för design på Linnéuniversitetet.

Genom projektet hoppas Åsa och Kristina att de ska kunna engagera allmänheten i underhålls-, reparations- och komposteringspraktiker och skapa en medvetenhet om material och angelägenheter som uppstår i vår tid, och hur vi hanterar dem.

"Un/making Matters – maintenance, repair and composting" har beviljats 2 649 000 kronor för konstnärlig forskning av Vetenskapsrådet. Projektet startar den 1 januari 2018 och drivs av Åsa Ståhl, Linnéuniversitetet tillsammans med Kristina Lindström. Projektet avslutas i december 2020.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist