Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsprojekt om kulturkrockar i vården

2017-11-01

FORSKNING. Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Vad händer när svensk vårdpersonal möter patienter med mer värdekonservativa normer? Det är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier.

Forskarna utgår från World Value Survey – ett globalt nätverk av forskare som studerar värderingsförändringar – som placerar Sverige bland de mest sekulära, individualistiska och jämställda länderna på världskartan

Aje Carlbom, forskare— Samtidigt har Sverige tagit emot många människor från de värderingsmässigt mest konservativa länderna. Vi vill ta reda på vad som händer när de kommer till det mest liberala och individualistiska, säger Aje Carlbom, docent i socialantropologi.

Värdekonflikters roll

Forskningsprojektet, som leds av professor Birgitta Essén vid Uppsala universitet och görs tillsammans med kollegorna Sara Johnsdotter och Pernilla Ouis, rör värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa - t ex synen på användning av och rådgivning kring preventivmedel och synen på abort. Vad sker i mötet mellan vårdpersonal och patienter från kulturer med ett mer kollektivt synsätt?
— Å ena sidan har vi väldigt starka värderingar i Sverige kring jämställdhet och individens rättigheter när det gäller till exempel abort. Å andra sidan förespråkar vi att invandrare ska få leva efter sina egna värderingar. Kulturell pluralism är ett starkt värde och vårdpersonal behöver tillgodose båda dessa behov, säger Aje Carlbom.

Förändras synsättet?

Till att börja med ska forskarna genom enkäter kartlägga skillnader i kulturella värden mellan vårdpersonal och migranter - förändras de sistnämndas synsätt efter en tid i Sverige? I en andra studie är syftet att fånga bra lösningsstrategier via djupintervjuer med såväl migranter som personal.
— Slutligen vill vi att projektet ska mynna ut i något praktiskt verktyg för hur vi ska hantera de här motsättningarna i värderingar, säger Aje Carlbom och tillägger att frågeställningarna är relevanta för samhället i stort, inte bara för vården.
— Vad innebär det att vi undervisar i svensk jämställdhetskultur samtidigt som vi ska ta hänsyn till kulturer med värderingar som kan beskrivas som patriarkala? 

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando