Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Han skriver om samhällets gränser

2016-06-02

Mikael Stigendal inför Urbanseminariestarten

FORSKNING. Hur föll vårt samhälle isär? Och vad kan vi göra åt det? Mikael Stigendal, professor i sociologi på Malmö högskola, har decennier av egen forskning att ösa ur. Det gör han i sin nya bok ”Samhällsgränser – ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en stad som Malmö”. Boksläppet sker den 8 juni.

Städerna – det är där klyftorna blir som tydligast mellan olika grupper. Klyftorna vad gäller utbildningsnivå, ekonomi, välbefinnande, förväntad livslängd. Social sammanhållning är ingenting som kommer av sig självt, utan är ett resultat som kan komma av minskad segregation.
Men det är också i städerna som kreativa lösningar kan hittas. Malmöforskaren Mikael Stigendals nya bok ”Samhällsgränser” bygger på projekt som han arbetat med i tio års tid.

– Jag har forskat nära människor, ute i samhället, frågat mig vad utanförskap, fattigdom, kravaller, bränder och stenkastningar beror på och hur man kan komma åt de grundläggande orsakerna, berättar Mikael Stigendal.
Han var också en av de bidragande till Malmökommissionen, vars arbete mynnade ut i en slutrapport för tre år sedan.
– Jag har samlat på mig mycket material, idéer och provat mycket tankar i rapporterna. Jag bestämde mig för att få det att mynna ut i en bok.

I boken berättar Mikael Stigendal bland annat om det han kallar självhjälpssocialismen – människors sätt att från början överskrida gränserna för det dåvarande samhället, men sedan skapa sig eget utrymme genom kooperationen, med HSB och Konsum som några av de tydligaste exemplen.
 – Där förvandlades socialismen till konsumism. Sedan har du skötsamhetskulturen: att klassen disciplinerade sig själv. Enhetliggörandet kom inifrån. Det förändrades, inifrånkrafterna försvagades, makthavare av olika slag som inte var en del av något gemensamt tog över.
Fram till efterkrigstiden byggdes bostäder med den självklara tanken att en gemenskap skulle kunna utvecklas i området.
– Men miljonprogrammet vände sig till konsumismen. Det blev hegemonins underminering. De politiska försök som gjordes för att lösa detta präglades av den samhällsform som var i kris. Verktygslådan och tankesätten tillhörde gårdagen.

Mikael Stigendal nämner avregleringar, marknadskrafter, nedmonteringen av välfärden, nedskärningspolitiken och individualiseringen: att människor görs ansvariga oavsett sina förutsättningar. Han konstaterar att klyftorna har vuxit sedan 1980.
– Sedan dess har vi haft en annan samhällsutveckling. Tillväxtmodellen är en annan nu och styrs av finanskapitalet. Tidigare var man delaktig genom att producera värden. De som bestämde i Malmö, de bodde här. Idag fattas de avgörande besluten i London, i finansvärlden.
Han exemplifierar med bostadsmarknaden:
– När bubblan spricker på bostadsmarknaden, kommer många att berövas värden i en så stor utsträckning att de kommer att hamna utanför.

Hur ska klyftorna överbryggas, då?
– För det första borde vi definiera arbete mycket bredare. Det finns i andra former än förvärvsarbete. Hushållsarbete och studier är också arbete. Statistiska Centralbyrån uppmärksammar detta. Men det får inget genomslag. Målsättningen måste vara att försöka få alla människor att dela på allt arbete. Jag är inte för Guy Standings förslag om medborgarlön – men skulle gärna se en arbetstidsförkortning. Satsa på att befrämja arbetet utanför förvärvsarbetet. Kanske att man skulle kunna få ersättning för att kunna göra någonting lokalt. Istället för att bara prata om förvärvsarbete – skulle vi också behöva prata om vilket arbete som skulle behöva utföras ideellt.

Han skulle också gärna se en motsvarande diskussion om kunskap.  
– Jag vill uppmärksamma den informella kunskapen. Som bärs till exempel av ungdomarna i ytterområdena, som har en streetsmartness och en social kompetens som få. Kunskap är inte bara det man kan kvantifiera. Sven Eric Liedmans kunskapssyn tilltalar mig: utöver fakta kan kunskap minst lika gärna vara förståelse, färdigheter och förtrogenhet.

Boksläppet äger rum på Niagara i sal A0311 den 8 juni kl 16–18 och du kan läsa mer om detta här.

Text: Evelina Lindén

Senast uppdaterad av Helena Smitt