Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Över 40 miljoner till forskning vid Malmö högskola

2012-11-01

FORSKNING. Papperslösa barns rättigheter och hållfasthet för material under vätgastryck. Vidden är stor bland de forskningsprojekt vid Malmö högskola som beviljas pengar från Vetenskapsrådet. Med ett fakultetsöverskridande rambidrag inräknat blir bidragssumman över 40 miljoner kronor.

Sju av Malmö högskolas forskningsprojekt finns bland de projekt som Vetenskapsrådet nu beviljat bidrag under de närmaste 3-4 åren. Tillsammans får de över 23 miljoner kronor. De utvalda forskarna finns fördelade på flera fakulteter. På Teknik och samhälle (TS) kan Christina Bjerkén och hennes kollega Martin Fisk nu glädjas åt att deras forskargrupp fått finansiell förstärkning. Under en treårsperiod får de ett tillskott i kassan på 800 000 kronor per år.

– Det är fantastiskt roligt! Och det ligger helt i linje med den forskning som vi försöker fokusera på här i gruppen, säger Bjerkén, docent i materialvetenskap.
Forskargruppen täcker in såväl materialvetenskap som tillämpad matematik, och de nya pengarna ska i huvudsak gå till en doktorandtjänst. Forskningsprojektet går, förenklat beskrivet, ut på att ta fram ett pålitligt sätt att beräkna hur vätgas frestar på och försämrar hållfastheten i olika material.

– Även ett mycket bra material som titan får försänkt hållfasthet under högt vätgastryck.
I ett samhälle där det talas mycket om att använda vätgas som drivmedel… Ja, då måste behållare och dylikt palla trycket. I förlängningen kan ökad hållfastheten komma bland annat rymdindustrin till del.

– I raketmotorer finns ju väldigt avancerat material – men påfrestningarna de utsätts för är extrema, säger Christina Bjerkén.

Anna Lundberg, jur kand och fil dr, universitetslektor i mänskliga rättigheter, kan nu glädjas åt drygt 6,2 miljoner kronor i forskningsstöd. Också hennes forskargrupp kommer att stärkas med en doktorandtjänst. Projektet är en komparativ studie om papperslösa flyktingungdomars rättigheter – i Malmö respektive i Manchester.

Lundberg berättar att papperslösa ungdomar i praktiken har väldigt dålig tillgång till sina rättigheter, samtidigt som de i internationella överenskommelser som barn på flykt har ett starkt rättighetsskydd. Staten har ansvar även för papperslösa, men om rättigheterna kränks så har de ingenstans de kan vända sig. Ingen de kan ställa till svars för kränkningarna.

– Pengarna gör att vi kan bidra ännu mer  till att finna lösningar på en av vår samtids största mänskliga rättighetsutmaningar, säger Anna Lundberg.

Utöver pengarna till de sju forskningsprojekten, ger Vetenskapsrådet Malmö högskola drygt 18 miljoner i ett fakultetsövergripande rambidrag, ”Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon”.

Text: Erika Svantesson

Senast uppdaterad av Ivan Zivkovic