Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Före detta student vann internationellt filmpris

2011-02-25

Åsa Tolgraven, före detta student på Communication for Development, har vunnit Bakaforums crossmedia pris 2011.

Åsa Tolgraven slutförde sin masterutbildning Communication for Development 2004 och arbetar nu som producent och projektledare för Inferno, ett TV och sociala medier projekt som utforskar frågor som handlar om mental hälsa.

Former Malmö University student Åsa Tolgraven produced one of this year’s winning projects at BaKaForum’s 2011 Cross-Media Competition.

Åsa Tolgraven (andra fr vänster) Inferno serieproducent och före detta ComDev student


"Anxiety Monster", en av nio TV dokumentärer sändes som del av Inferno serien, och fick priset för bästa vuxenutbildning 2011. Den är producerad av svenska Utbildningsradion (UR) och sändes på Sveriges Television i slutet av förra året.

Den enhälliga Bakaforum juryn sade följande om  “Anxiety Monster";  “an innovative cross-media production, which results in the destigmatisation of mental illness for the general public and is a valuable resource for those affected by mental illness. (The film’s) interaction with the online community added value to the production and enabled further discussion on mental illness and provided options for professional help.”

ÅsaTolgraven säger att hon tror att Inferno vann det prestigefulla priset både tack vare dokumentären och online bloggen som hon skrev, eftersom sociala medier och TV var integrerade på ett mycket tillgängligt sätt. Formatet var framgångsrikt och framhävde de två olika medietypernas styrkor.

Inferno logo

Inferno is a TV and social media project that explores issues surrounding adult mental health.

- Vi bestämde att TV är bra för känslor, så Inferno lät oss använda television till det som det passar bäst till - att visa människor. Det lät oss också producera något vi aldrig hade gjort, nämligen känslor, säger Åsa Tolgraven. 

- Medan bloggen öppnade upp en ny värld, som du steg in i genom TV programmet, och därifrån kunde du diskutera programmet på bloggen och från bloggen kunde jag i min tur få hjälp eller länka till andra bloggar eller personliga bloggar som de som deltog i programmen skriver.

Åsa Tolgraven hade redan arbetat på UR flera år när hon bestämde sig för att ta en paus från sitt arbete som TV producent och studera Communication for Development (ComDev) på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3),  vid Malmö högskola.

- När jag började gå Communication for Development tänkte jag att "den här mastern handlar om det jag gör varje dag", säger hon. Arbetar du med utbildningstelevision, vill du göra ett så bra program som möjligt, så att utbildningsupplevelsen blir så stark som möjligt.

Åsa säger att hon känner att hon har tagit med sig många av sakerna hon studerade under utbildningen i projektet och sina arbetsmetoder.  

- När jag började jobba med Inferno sa vi inte "vi gör en blogg för att försöka åstadkomma sociala förändringar", men tankarna om att dela projektet med publiken är exakt samma sak, säger hon.

Åsa Tolgraven ville studera för att få möjlighet att gå på djupet med och reflektera kring något.
- Jag ville ta en paus och få tid att tänka, säger hon.

Inferno har nu fått klartecken för en andra säsong och produktionen kommer att starta senare i år. Om du inte kan vänta på andra serien kan du se alla nio filmer som utgjorde första säsongen av Inferno på UR Play. Inferno bloggen är fortfarande aktiv så har du några förslag eller idéer på ett ämne som skulle kunna tas upp i Infernos andra seriesäsong kan du delta i diskussionerna.  Du kan också använda Inferno bloggen för att diskutera mental hälsa.

Läs mer om Åsa Tolgraven och utbildningen Communication for Development på ComDevs Portal

Text: Översättning: Lotta Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban