Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Workshop: Genusflum, ovetenskapligt, feminazis – hatet har många namn

Tid: 2019-02-12 13:15 -- 2019-02-12 16:00
Plats: Malmö universitet, Niagara: A0307, Nordenskiöldsgatan 1
Målgrupp: Alla intresserade medarbetare och studenter, föranmälan krävs

På vilka olika sätt motarbetas genusvetenskapen och de kritiska perspektiven i din vardag som student, lärare, eller forskare? Vad kan vi göra för att motverka detta?

Genusvetenskap och genusperspektiv, men även andra kritiska perspektiv, har i den offentliga och politiska debatten kommit att möta allt mer motstånd. Denna workshop syftar till att identifiera hur detta motstånd tar sig uttryck i vardagen vid Malmö universitet, på alla nivåer, och i relation till alla grupper, dvs. kollegor, studenter, lärare, forskare, ledning och administration. Det kommer såklart också finnas utrymme för att diskutera om ni upplever stöd för arbetet med dessa perspektiv, och hur detta stöd tar sig uttryck.

Förhoppningen är att vi gemensamt på workshopen skall kunna identifiera mönster, för att sedan kunna diskutera möjliga strategier för att – såväl kollektivt som individuellt – stärka och utveckla de genusvetenskapliga och kritiska perspektiven vid universitetet.

Arrangör: Genuskollegiet och Genus- och Intersektionalitetsgruppen (vid Institutionen för socialt arbete) Anmälan görs till despina.tzimoula@mau.se

Senast uppdaterad av Johanna Svensson