Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetsdirektören informerar

Tid: 2019-02-13 10:30 -- 2019-02-13 12:00
Plats: Orkanen, D138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Målgrupp: Medarbetare inom gemensamt verksamhetsstöd
Universitetsdirektör Susanne Wallmark bjuder in samtliga medarbetare inom gemensamtverksamhetsstöd till ett nytt informationsmöte i Orkanen. Under mötet avser hon att lyfta följande ämnen och frågor: 
 • Presentation av nya chefer:
  - Chef för Mau innovation,
  - Ny biträdande universitetsdirektör i augusti.

 • Inför styrelsebeslut, torsdag 14 februari, rubriker:
  - ”Årsredovisning, 
  - Budgetunderlaget,
  - Strut,  Styr- och resursutredningen.

 • Verksamhetsutveckling: 
  - Pilotprojekt: digitala salstentamina,
  - Projekt: akademisk högtidsvecka, 
  - Processutvecklingsprojekt: vetenskapliga konferenser samt kompetensförsörjningsprocessen.
  - Gemensamma arbetssätt inom studieadministration: exempel från lilla chefsgruppen samt internationalisering.

 • Pågående och planerade och insatser i universitetets fastigheter och lokaler.  

 • Strategi 2022 – hög kvalitet:
  - UKÄ-utvärderingen (kvalitetssäkringssystem, utbildning)
  - ERA 19 (utvärdering av universitetets forskning)
  - Utvärdering av gemensamtverksamhetsstöd, ska genomföras under året av utredare Jörgen Tholin. En skriftlig rapport ska lämnas till rektor Kerstin Tham i oktober i höst. 

Susanne Wallmarks informationsmöte kommer att streamas om du inte har möjlighet att närvara på plats. Du kommer även kunna se det filmade mötet i efterhand. Länk till sändning/film kommer du att finna på medarbetarwebbens ingångssida.  

Senast uppdaterad av Per M Eriksson