Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategic Narratives – How the GDR Shaped Cultural Contacts

Tid: 2019-08-29 09:30 -- 2019-08-29 15:00
Plats: Lunds universitet: LUX, Helgonavägen 3, B129, Lund
Målgrupp: Forskare och andra intresserade

Bild på östtyskt arkiv. Source: BStU

Torsdagen den 29 augusti arrangeras tre öppna föredrag om det forna Östtyskland (DDR) och regimens styrning av kulturutbytet med omvärlden. Arrangemanget ’Strategic Narratives – How the GDR Shaped Cultural Contacts’ finansieras av de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitetet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Malmö universitet.

Stasi-experten professor Helmut Müller-Enbergs har bland annat författat ett uppslagsverk över Stasis viktigaste interna föreskrifter. 2009 hittade han arkivmaterial som visade att den västberlinske polisen Karl-Heinz Kurras, som 1967 sköt vänsteraktivisten Benno Ohnesorg, rapporterade till östtyska Stasi. Detta satte startskottet för 1970-talets västtyska studentrörelse i nytt ljus och ledde till nya forskningsfrågor om DDR:s påverkansoperationer gentemot Västeuropa. Müller-Enbergs är senast aktuell med boken DDR Spionage: Von Albanien bis Großbritannien(Verlag für Polizeiwissenschaft, 2018).

Katharina Lenski, post-doc vid Friedrich Schiller University Jena, har författat boken Geheime Kommunikationsräume, om Stasis organisationsstruktur vid universitetet i Jena. 

Elaine Kelly, associate professor vid the University of Edinburgh, är aktuell med artikeln ‘Performing Diplomatic Relations: Music and East German Foreign Policy in the Middle East during the Late 1960s’ (Journal of American Musicological Society, 2019). Kelly har också skrivit boken Composing the Canon in the GDR(Oxford University Press, 2014). 

Program

9.30-9.45 Welcome: Astrid Hedin (MaU) & Henrik Rosengren (LU)

9.45-10.45 Professor Helmut Müller-Enbergs, Problems in the Analysis of the GDR Spying

10.50-11.50 Dr. Katharina Lenski, Spaces of Communication: Between Borders – Within Borders

14.00-15.00 Associate professor Elaine Kelly, Music Diplomacy at the Cold War Peripheries: Perspectives from the GDR

Organisatörer är Henrik Rosengren, Lunds universitet och Astrid Hedin, Malmö universitet.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson