Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Slutseminarium - Maria Rubin

Tid: 2018-12-20 13:15 -- 2018-12-20 15:00
Plats: Orkanen, D 222
Målgrupp: Alla intresserade

Maria Rubin håller sitt slutseminarium med titeln: ” Språkliga redskap- Språklig beredskap – En aktionsforskningsstudie om tillgänglighet till ett ämnesspråk i två flerspråkiga klasser på gymnasiet”

Diskutant: Professor Karin Rönnerman, GU
Kontakta Maria för manus, maria.rubin@hkr.se

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson