Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarium: Vertically Integrated Projects: hur kan man arbeta med studenter i forsknings- och utvecklingsprojekt?

Tid: 2019-10-10 09:00 -- 2019-10-10 11:00
Plats: OR:C527 i Orkanenbiblioteket
Målgrupp: Alla

Välkommen till ett seminarium om VIP (Vertically Integrated Projects) med Ed Coyle, Georgia Institute of Technology, US och Stephen Marshall, University of Strathclyde, UK

Titel: Vertically Integrated Projects: hur kan man arbeta med studenter i forsknings- och utvecklingsprojekt? - seminariet är på engelska

 VIP (Vertically Integrated Projects) är ett transformativt tillvägagångssätt för att förbättra högre utbildning genom att engagera studenter och doktorander i långsiktiga, ofta, tvärvetenskapliga projekt som leds av en forskare/lärare. VIP bygger på att forskare skapar VIP-team kring ett långsiktigt team inom forskning eller utveckling. VIP teamet/forskaren står för forskningsinnehållet och de är kopplade till VIP-kurser för studenterna som fokuserar på mentorskap, team- och projektarbete. Studenterna som medverkar får chansen att få insikt i forsknings- och utvecklingsprojekt med praktiska moment, design, testning, datainsamling & behandling och eftersom teamen varar över flera terminer, kan studenterna arbeta långsiktigt med andra studenter, forskare och kollegor i teamet. För forskaren skapar studentteamen möjligheter att få hjälp i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ed Coyle från Georgia Institute of Technology, US är VIP-programmets grundare och Stephen Marshall från University of Strathclyde, UK är ledaren för det första europeiska VIP-programmet.

Modellen skapades i USA och finns idag på över 30 lärosäten runt om i världen. Vi startade våra första VIP team vid Malmö universitet i höst.

Läs gärna mer här:

http://vip-consortium.org/

https://edu.mah.se/me186a

Vi bjuder på kaffe och frukostfralla!

Anmäl er genom att maila embla.ardal@mau.se senast den 1 oktober.

Senast uppdaterad av Embla Ardal