Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminariet för Samhälle, Kultur & Identitet: Johan Samuelsson

Tid: 2019-02-27 15:15 -- 2019-02-27 17:00
Plats: Sal: F416 (Orkanen)
Målgrupp: Medarbetare

Johan Samuelsson, docent i historia vid Karlstad universitet Lärare i gränslandet mellan folkskola, läroverk och enhetsskola Eftersits med lättare förtäring för att fira premiären av det nya seminariet.

Seminariet för Samhälle, Kultur & Identitet

Vårterminen 2019 Seminariet för Samhälle, Kultur & Identitet inrättades våren 2019 vid institutionen med samma namn och är öppet för alla intresserade medarbetare vid Malmö universitet. Seminariet är ett forum för forskning med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på utbildning och arbetsliv.

Därmed är ambitionen att med utgångspunkt i den verksamhet som bedrivs på institutionen dels att synliggöra forskning på universitetet, dels att bjuda in gäster som på olika sätt kan befrämja densamma.

Kontakt: Magnus Persson, SKI , Lärande & samhälle

magnus.x.persson@mau.se

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin