Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminariet för Samhälle, Kultur & Identitet: Elin Ennerberg och Anders Hallqvist

Tid: 2019-05-22 15:15 -- 2019-05-22 17:00
Plats: Sal: F410 (Orkanen)
Målgrupp: Medarbetare

Elin Ennerberg, postdok i arbetsvetenskap vid Malmö universitet: Nyanlända lärares väg till svensk skola - profession, status och värderingar

Anders Hallqvist, lektor i yrkesvägledning, Malmö universitet: Biografiska perspektiv på vuxnas lärande

Seminariet för Samhälle, Kultur & Identitet inrättades våren 2019 vid institutionen med samma namn och är öppet för alla intresserade medarbetare vid Malmö universitet. Seminariet är ett forum för forskning med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på utbildning och arbetsliv. Därmed är ambitionen att med utgångspunkt i den verksamhet som bedrivs på institutionen dels att synliggöra forskning på universitetet, dels att bjuda in gäster som på olika sätt kan befrämja densamma.

Kontakt: Magnus Persson, SKI , Lärande & samhälle magnus.x.persson@mau.se

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin