Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Presentation av utvärdering av gemensamt verksamhetsstöd

Tid: 2019-09-30 14:30 -- 2019-09-30 15:30
Plats: D138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Målgrupp: Medarbetare vid Malmö universitet

Informationsmöte
Docent Jörgen Tholin fick i vintras i uppdrag av rektor Kerstin Tham att utvärdera Malmö universitetets gemensamma verksamhetsstöd. Uppgiften – enligt beslutsunderlaget – var och är att beskriva ”hur dagens verksamhetsstöd svarar upp mot tidigare beslut att skapa ett gemensamt verksamhetsstöd med bibehållen lokal närvaro”.
Dessutom ska han i sin rapport ge förslag till vägledande principer och gemensam målbild (i linje med Strategi 2022) samt ”identifiera hur framtidens verksamhetsstöd ska utvecklas”. 

Jörgen Tholin kommer på aktuellt informationsmöte att presentera resultatet av sitt utvärderingsarbete.  
Ingen föranmälan krävs.
Presentationen streamas på medarbetarsidorna på mau.se. Där kan filmen även ses i efterhand. 

Bakgrund/Jörgen Tholin
Jörgen Tholin är docent i pedagogik. Han har varit rektor vid Högskolan på Gotland, prorektor vid Högskolan i Borås samt universitetsdirektör vid Göteborgs universitet. Han har tidigare genomfört en rad utredningar åt regeringen och SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Senast uppdaterad av Johan Portland