Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Otydliga kunskapskrav och upplevd stress i skolan

Tid: 2018-12-10 13:15 -- 2018-12-10 15:00
Plats: Orkanen sal D477
Målgrupp: Forskarstuderande och verksamma lärare, inklusive specialpedagoger.

Föreläsning med Joanna Giota, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet som presenterar forskning kring otydliga kunskapskrav och upplevd stress i skolan.

Seminariet arrangeras av Research Platform for Education and Special Education (RePESE) vid Fakulteten för Lärande och samhälle, Institutionen för Skolutveckling och Ledarskap (SOL).

Föreläsningen problematiserar hur man kan främja elevers motivation, tilltro till sin kompetens och prestationer i en skola för alla. Föreläsningen riktar sig till både forskarstuderande och verksamma lärare, inklusive specialpedagoger.

Anmälan

Anmälan görs till forskningskoordinator Lisa Hellström (lisa.hellstrom@mau.se)

För mer information se vår hemsida repese.mau.se

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson