Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Öppet seminarium om Styr- och resursutredningen, Strut

Tid: 2019-05-07 11:30 -- 2019-05-07 13:00
Plats: Orkanen, D138, Nordenskiöldsgatan10, Malmö
Målgrupp: Medarbetare vid Malmö universitet

Välkomna till öppet seminarium om Styr- och resursutredningen, Strut  

Utredare Pam Fredman, före detta rektor vid Göteborgs universitet, lämnade över Styr- och resursutredningen, Strut, till ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans i början av februari.
Nu besöker hon Malmö universitet för att presentera huvuddragen i betänkandet och svara på frågor i dialog med rektor Kerstin Tham i ett öppet seminarium för lärosätets medarbetare.

Inledande ord i utredningens sammanfattning:

”Styr- och resursutredningen har fått i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Enligt våra direktiv ska styrningen främja ”starka och ansvarsfulla lärosäten” som kan uppfylla nationella mål och möta samhällsutmaningar i Sverige och globalt.
Vårt mål är alltså ett ramverk för styrning och resurstilldelning som ger lärosätena goda förutsättningar att ta ansvar för att utveckla och förmedla kunskap för samhällets långsiktiga utveckling.
Ramverkets olika delar bör utvärderas, utvecklas och anpassas över tid för att svara mot samhällets skiftande behov och prioriteringar. Vi ser det dock som avgörande att styrningen alltid utgår från universitets och högskolors särskilda roll och uppdrag i samhället och förutsättningarna för detta.”

Läs utredningen ("Struten")
Se Pam Fredmans presentation i samband med överlämnande av slutbetänkandet (film, Struten)

I samband med seminariet bjuds deltagarna på dryck (kaffe/vatten) och lunchbaguette. Med följd att du behöver anmäla dig (senast fredag 3 maj). 

Senast uppdaterad av Johan Portland