Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Öppet möte: utvärderingen av Gemensamt verksamhetsstöd

Tid: 2019-05-16 11:00 -- 2019-05-16 12:00
Plats: OD, Klerken: 2370
Målgrupp: Medarbetare Gemensamt verksamhetsstöd

Välkommen till öppna möten med anledning av utvärdering av gemensamt verksamhetsstöd

Jörgen Tholin har av rektor Kerstin Tham fått i uppdrag att utvärdera Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd under 2019 (rapport ska lämnas in 1 oktober). Syftet med insatsen är att bland annat ta fram förslag till vägledande principer, rekommendationer för fortsatt utveckling samt en gemensam målbild för stödverksamheten.    

I samband med sitt uppdrag ska Jörgen Tholin intervjua en rad nyckelpersoner inom såväl kärn- som stödverksamhet, studera olika relevanta styr- och stöddokument, samt genomföra jämförelser med motsvarande verksamhet vid andra lärosäten. 

Nu bjuder han in dig som medarbetare till öppna möten för att bland annat berätta om sina observationer hittills i samband med intervjuerna på Malmö universitet och vad han avser att jämföra med de andra utvalda lärosätena.

Jörgen Tholin vill samtidigt gärna få respons på sina reflektioner och tankar av dig som åhörarna. Detta kan antingen ske direkt på mötet (om det hinns med) alternativt via mail (jorgen.tholin@mau.se) eller i diskussionsgruppen på Yammer.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson