Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Öppen dörr" om sexuella trakasserier

Tid: 2018-11-28 13:00 -- 2018-11-28 14:00
Plats: Studentcentrum våning 1, rum B1018, B1019
Målgrupp: Studenter och medarbetare

Under hösten 2017 spred sig Metoo-upproret i sociala medier och kvinnor världen över vittnade om erfarenheter av ojämställdhet, sexism och sexuella trakasserier i arbetslivet. Även vårt lärosäte har en kultur med ojämlika maktrelationer med åtföljande beroendeställning. Vi vet en del, men mycket talar för att det finns ett mörkertal när det gäller härskartekniker och sexuella trakasserier. Vi har en kultur som behöver förändras. 

Rektor vid Malmö universitet har uttryckt att hon vill att vi bryter tystnadskulturen som finns på vårt lärosäte. Om du själv är eller har varit utsatt, eller om du har upplevt att andra har utsatts för sexuella trakasserier på Malmö universitet, finns i höst en ny möjlighet om du vill eller behöver prata om det. 

Vi kallar det ”Öppen dörr”, och det är ett forum för dig som känner dig osäker på vad du kan göra eller vem du ska vända dig till. Alla som studerar eller arbetar på Malmö universitet är välkomna.

Vi tar inte emot anmälningar om sexuella trakasserier, men ger vägledning om hur du kan göra om du vill gå vidare och göra en anmälan. Vi informerar även om vilket stöd en har rätt till och kan få, utifrån det du eller någon annan varit utsatt för. Självklart är det du som avgör om och i så fall hur du vill gå vidare. Vi lämnar inte vidare någon information utan ditt medgivande.

En onsdag i månaden under hösten 2018

Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Lokal: Studentcentrum våning 1, rum B1018, B1019
Tid: 13:00-14:00

Lokal och tid är samma vid alla tillfällen. Lokalen har flera vägar ut och är placerad där inte många passerar förbi, för att det ska kännas tryggt att besöka oss.

Du träffar oss

Alexandra Thomasson, samordnare likabehandling - studenter
Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg – medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor om Öppen dörr.

Vill du veta mer eller göra en anmälan

På Malmö universitet webbplats kan du läsa mer om hur lärosätet arbetar med sexuella trakasserier. Här finns information om vem du ska vända dig till, vilket stöd du kan få samt hur du kan göra en anmälan om sexuella trakasserier.

Så gör du om du är student
Så gör du om du är medarbetare

Vem kan ge dig stöd och rådgivning

Om du är student eller doktorand kan du vända dig till din kår eller till Studenthälsan för att få råd och stöd om du upplever dig vara utsatt för sexuella trakasserier eller ha sett någon bli utsatt för sexuella trakasserier.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandkårer
Kontaktuppgifter till Studenthälsan

Om du är medarbetare eller doktorand kan du vända dig till HR-avdelningen eller din fackliga organisation.

Kontaktuppgifter till HR-avdelningen
Kontaktuppgifter till fackliga organisationer

Senast uppdaterad av Janni Karlsson