Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Licentiatseminarium: Raimo Pälvärinne

Tid: 2019-11-27 13:15 -- 2019-11-27 16:00
Plats: ASU 306, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp:

Raimo Pälvärinne försvarar sin licentiatuppsats.
Uppsatsens preliminära titel: Considerations on Swedish Dental Care

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist