Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Låt dig inspireras av MaU:s pedagogiska utvecklingsprojekt

Tid: 2019-10-09 09:00 -- 2019-10-09 10:30
Plats: STORM, Gäddan, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Alla

Vid två tillfällen (23/9 och 9/10) presenteras och diskuteras de pedagogiska utvecklingsprojekt som genomförts med stöd från Utbildningsberedningen 2017. 

Första timmen är öppen för alla intresserade och omfattar korta presentationer av projekten och därefter ges tid för frågor. Presentationerna filmas (förutsatt att samtycke ges) och kommer at publiceras på Maus hemsida. En gemensam fika avslutar den öppna delen av halvdagen. 

Arrangörer: AKL och Beredningen för utbildning

Program 9 oktober

9.15 – 9.25 Inledning Patricia Staaf, föreståndare för AKL och Per Hillbur, prorektor

9.25 – 10.15 Presentationer:

  • Forskningsintegrerad utbildning och studentmentorskap och utveckling. Etablerande av VIP projektet vid Malmö universitet, Maria Engberg och Per Linde, TS
  • Utveckling av MCQ examen som ett pedagogiskt verktyg, Pia Lindberg, OD och Klas Sjöberg, LU
  • Tidsgeografisk anamnes i psykiatrisk vård, Karin Örmon och Charlotta Sunnqvist, HS

10.15 – 10.30 Fika

Anmäl dig här!

Läs mer på AKL:s hemsida! 

Senast uppdaterad av Embla Ardal