Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnliga arbetare och reklam för den moderna tidens kvinnor

Tid: 2019-10-03 17:30 -- 2019-10-03 19:00
Plats: Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 1
Målgrupp: Alla intresserade

Kvinnliga arbetare och reklam för den moderna tidens kvinnor är ett öppet föredrag som arrangeras av Institutet för studier i Malmös historia tillsammans med Malmö Stadsbibliotek.

Malmö Strumpfabrik var från starten 1926 en högteknologisk industri vars reklam spelade samtiden i drömmar om framtiden. I reklamen möter vi manliga normer i synen på kvinnan och fascinationen och gestaltning av det moderna i Strumpfabrikens maskiner. Fabriken var också platsen för kvalificerat och slitsamt kvinnoarbete och stolta yrkesarbeterskor. 

Föreläsningen hålls av Professor Roger Johansson, föreståndare för Institutet för studier i Malmös historia.

Läs mer i Facebookevenemanget

Senast uppdaterad av Magnus Jando