Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inbjudan till workshop kring begrepp som rör samverkan

Tid: 2019-08-23 09:00 -- 2019-08-23 12:00
Plats: Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Medarbetare vid Malmö universitet

Samverkan är ett fält med ökad aktualitet för hela universitets och högskolesektorn, liksom för denna sektors samarbetspartners, vilket lett till en växande flora av begrepp kopplat till samverkan. Malmö universitet deltar därför tillsammans med flera andra universitet och högskolor i Vinnovaprojektet Samsyn, där vi bl.a. arbetar med en ”wiki” för att skapa en enhetlig nomenklatur och ett gemensamt språk mellan olika aktörer.

Wikin innehåller förklaringar och exemplifieringar på ett stort antal begrepp som används i samverkanssammanhang, och förhoppningen är att de ska uppfattas som lättillgängliga och användbara för användare både inom och utanför universitetsvärlden – se www.samsynwiki.su.se Vi behöver nu er hjälp för att diskutera urval av begrepp, hur begreppen beskrivs samt hur vi framledes kan ha nytta av wikin.

I detta syfte så inbjuder vi nu er att delta i en workshop där vi tittar närmare på ett antal utvalda begrepp. Alla som vill får komma, men vi ser gärna minst två deltagare från varje fakultet. Vi ber er således att utse två till tre personer per fakultet som ni tror skulle ha intresse av att delta.

Anmälan skickas till: Jens Sjölander på jens.sjolander@mau.se senast 14:e juni.

Senast uppdaterad av Per M Eriksson