Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur mycket är vi beredda att offra?

Tid: 2018-11-12 13:00 -- 2018-11-12 15:00
Plats: Malmö stad, miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö, Samlingssalen, entréplan
Målgrupp: Forskare och lärare vid Malmö universitet och tjänstepersoner vid Malmö stad.

Klimatförändringarna är fakta. Vi har ansvaret och vi kan, i princip, stoppa skeendet innan det är utom all kontroll. Alla varelser påverkas och människans civilisation överlever inte om inget görs – fundamentala förändringar är oundvikliga. I centrum för klimatförändringarna står världens städer – en förändring av individers och städers livsvillkor är nödvändig.

Att “offra” av vardagsnyttan kan skapa mening – förutsatt att uppoffringen ingår i en samlande berättelse och en målorientering. Hållbar utveckling innebär att offra av det moderna imaginära: sambandet mellan tillväxt och ständigt ökande nytta för individer, grupper och städer.

Under workshoppen formulerar vi ett antal frågor, utifrån deltagarnas behov. Kring frågorna formas grupper, baserat på intresse.

Några förslag på frågor:

  • På vilket sätt agerar Malmö stads förvaltningar för att stoppa skeendet idag?
  • Hur kan och bör Malmö genomdriva ett ner-växtmål och samtidigt behålla medborgarnas förtroende?
  • På vilket sätt kan och bör offentlig kultur bidra?

Workshopen arrangeras av ISU Kulturuppdraget, leds av Staffan Schmidt, (Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet) och är öppen för tjänstepersoner inom Malmö stad samt forskare och lärare vid Malmö universitet.

Anmäl dig här senast fredag den 8 november.

Senast uppdaterad av Petra Olsson