Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur kan du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valideringsprocessen?

Tid: 2018-11-09 10:00 -- 2018-11-09 16:00
Plats: Niagara A0407, Malmö universitet
Målgrupp: Ledning och personal vid universitet och högskolor

Under hösten bjuder Malmö universitet, Högskolan Väst och Umeå universitet in till tre olika workshop på temat ”Hur utvecklar vi validering inom akademin?”

De tre lärosätena deltar i ett gemensamt nationellt samarbetsprojekt - Nationellt uppdrag kring utveckling av validering (NUKUV). Syftet är att undersöka den europeiska utvecklingen av praxis för validering av icke-formella och informella kompetenser, och hur det i sin tur kan bidra till utveckling av validering vid svenska lärosäten.

Fokus ligger på hur man långsiktigt och på bästa sätt kan utveckla kompetens och engagemang hos ledning och akademisk personal som arbetar med validering och bedömning av reell kompetens.

TEMA FÖR WORKSHOP PÅ MALMÖ UNIVERSITET

”Hur kan du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valideringsprocessen?”

Fungerande validering av tidigare lärande är avgörande för individers möjlighet till livslångt lärande och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Hur kan valideringsprocessen vid universitet och högskolor stärkas och ges legitimitet genom lärarnas insatser?

PROGRAM

10:00 - 10:15       Välkomnande och information

10:15 - 10:30       Behov av validering ur ett samhällsperspektiv
Per Hillbur, prorektor och Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet

10:30 - 11:00       Hur har andra länder i Europa utvecklat validering av reell kompetens – erfarenheter från studiebesök i Danmark och Frankrike
Hanne Smidt, nationell projektledare NUKUV-projektet och Senior Advisor European University Association (EUA)

11:00 - 12:00       French regulations concerning validation of prior learning by higher Education and shared practices from Universite de Bretagne Occidentale in Brest, the engagement of academics

Dr Jean-Marie Filloque, Member of the French council Education-Economy, former vice rector for lifelong learning of the university of Brest and former president of the National UCE network

12:00 - 12:15       Dialog i plenum

12:15 - 13:15       Lunch & Mingel

13:15 - 13:45       Introduktion till workshop
 Validering utifrån Malmö universitets perspektiv
 
Mia Andersson, valideringssamordnare och projektledare Malmö universitet

13:45- 15:30        Workshop i grupper inkluderat fika

15:30 - 15:50       Återsamling och utbyte

15:50 - 16:00       Avslutande reflektion

Sista anmälningsdag 2018- 10-26

Anmälan senast 26 oktober: anmälanMau181109

Arrangör Projektet NUKUV

Kontaktperson mia.andersson@mau.se

För information om och anmälan till övriga workshops:

https://www.aurora.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=28445

https://www.hv.se/kalender/2018/december/nukuv-workshop/

Senast uppdaterad av Maria Andersson