Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning i samverkan,nyttiggörande och innovation

Tid: 2019-04-26 13:00 -- 2019-04-26 16:00
Plats: Meddelas senare
Målgrupp: Alla medarbetare

2019-04-26, kl. 13:15-16:   Finansiering av forskning

 

  • Inbjudna gäster från forskningsfinansiärer berättar om sin syn på samverkan och sina krav och bedömningsgrunder
  • Forskarservice vid Malmö universitet berättar om sina erfarenheter och förmedlar tips och råd
  • Diskussion, frågestund och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och inbjudna gäster
Senast uppdaterad av Anna-Karin Eklund-Signell