Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Handledarkollegium – kallelse

Tid: 2019-01-16 13:15 -- 2019-01-16 16:30
Plats: Sal F5, tandvårdshögskolan
Målgrupp: Forskningshandledare på Odontologiska fakulteten

Mycket har hänt sedan senast och framförallt har rutinerna för forskarutbildningen ändrats på en rad olika punkter. En ny studiehandbok är under framtagande och rutinerna för antagning ses över. Allt detta och mycket mer kommer att diskuteras på handledarkollegiet.    

Observera! Nytt för i år är att alla doktorander ska vara representerade av minst en av sina handledare vid den kollegiala granskningen av ISP. 

Anmälan görs här!

Varmt välkomna när det lider!

FUN genom Per Vult von Steyern

Senast uppdaterad av Johan Portland