Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Halvtidsseminarium – Joanna Gullberg

Tid: 2019-06-18 09:00 -- 2019-06-18 10:30
Plats: Tandvårdshögskolan, sal F4
Målgrupp: Alla intresserade

Titel: Osteoporosis and fracture riskassessment in primary dental care

Extern sakkunnig: Professor Kristina Åkesson
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
och Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Senast uppdaterad av Johan Portland