Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gymnasieelevers förberedelse för högskolan – en seminariehalvdag

Tid: 2019-11-07 09:00 -- 2019-11-07 12:00
Plats: Representationsrummet, vån 3, Studentcentrum, Neptuniplan 7
Målgrupp: medarbetare vid Malmö universitet (exempelvis lärare och studie- och karriärvägledare)

Anmäl dig – senast 1 november

De studenter som har en högskoleförberedande gymnasieexamen och påbörjar sina studier vid universitetet förväntas har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Oftast stämmer detta, men ibland upplever lärarna, och även studenten, att så inte är fallet. Vilka är egentligen förväntningarna på studenternas förutsättningar att klara sina studier? Hur är gymnasieskolan uppbyggd för att motsvara dessa förväntningar?

Det finns brister i kontakten mellan och kunskapen om de respektive utbildningsnivåerna. Vad kan involverade parter göra för att öka studenternas förutsättningar att klara sina studier?

Välkommen till en halvdag där medarbetare vid Malmö universitet (exempelvis lärare, studie- och karriärvägledare) får möjlighet att ta del av två rapporter från Skolverket och diskutera resultaten från rapporterna.
Halvdagen är en första träff på detta tema där det också finns möjlighet att vara kreativa kring eventuell fortsättning, t ex dialog med lärare vid gymnasieskolan.

Halvdagen är ett initiativ från Malmö universitets Antagningsnämnd.

Program
09.00
Inledning
09.10 Redovisning av rapporter från Skolverket: Gymnasieskolans högskoleförberedelse – en intervjustudie från tre lärosäten. Rapport: 477 och Från gymnasieskola till högskola – en registerstudie. Rapport: 466. 
Christofer Lundin, undervisningsråd Skolverket
10.10 Gymnasieskolan idag med utgångspunkt i Gy11
Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd Skolverket
10.40 Fika
11.00 Diskussion och plan framåt

Anmäl dig – senast 1 november

Skolverkets rapporter

Gymnasieskolans högskoleförberedelse. En intervjustudie på tre lärosäten

Från gymnasieskola till högskola - en registerstudie

Uppföljning av gymnasieskolan 2019

Senast uppdaterad av Per M Eriksson