Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Global Corner: Samarbete mellan Malmö universitet och Rochester Institute of Technology (RIT). Vad gör vi idag och hur kan vi fördjupa våra relationer?

Tid: 2019-12-18 12:00 -- 2019-12-18 13:00
Plats: Niagara, NI A0311
Målgrupp: Alla som är intresserade och de som har ett akademisk och administrativt ansvar för frågor som rör internationalisering i vår verksamhet

Anmälan till Global Corner 18 december

Global Corner – ett nytt forum för samtal om internationalisering och globalt engagemang

Internationalisering och globalt engagemang är en viktig del av universitetets Strategi 2022. Vi har ett nyetablerat lärosätesgemensamt Råd för Globalt Engagemang (RÅGE) samt Internationella råd på de flesta fakulteter. 
I den organisation som vi bygger har vi sett ett behov av att skapa utrymme för att regelbundet träffas lärosätesövergripande. Vi startar nu ett forum för internationalisering ”Global Corner”, som bjuder in till lunchmöten en gång i månaden. Alla som är intresserade och de som har ett akademisk och administrativt ansvar för frågor som rör internationalisering i vår verksamhet är välkomna. 
 
Global Corner är en mötesplats där studenter, lärare och personal med intresse och ansvar för internationalisering. Här är det tänkt att vi ska fokusera på och diskutera gemensamma globala frågor och utbyta kunskap och erfarenheter. 

Under tiden som ni lyssnar till en aktuell och inspirerande presentation deltar i påföljande diskussion bjuder vi på en vegetarisk lunchsmörgås och dryck. 
 
Datum för Global Corner

När och var: 25 september NI A0311 kl. 12.00-13.00
Malmö universitets internationella nätverk, hur kan jag dra nytta av dem i min undervisning, forskning, och utbyten?
Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande
 
När och var: 23 oktober NI A0311 kl. 12.00-13.00
Finansieringsmöjligheter för internationella samarbetsprojekt
Niklas Nannskog, handläggare International Office och Carolina Johnsson Malm, Forskarservice.
 
När och var: 20 november AS U212 (HS)  kl. 12.00-13.00
Certificate of International Merits – en möjlighet våra studenter att synliggöra sina internationella meriter både hemma och utomlands  
Karin Frydenlund, International Office och Marianne Kisthinios, ordförande Internationella rådet, Hälsa och samhälle.
 
När och var: 18 december NI A0311 kl. 12.00-13.00
Samarbete mellan Malmö universitet och Rochester Institute of Technology (RIT). Vad gör vi idag och hur kan vi fördjupa våra relationer?
Cecilia Ovesdotter Alm, gästprofessor på Teknik och samhälle, höst 2019, Director, Computational
Linguistics and Speech Processing Lab Rochester Institute of Technology.

 
VÄLKOMNA!
Cecilia Christersson och Karin Frydenlund

Senast uppdaterad av Per M Eriksson