Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på tapeten: Carina Listerborn

Tid: 2019-11-07 16:00 -- 2019-11-07 17:00
Plats: Orkanenbiblioteket
Målgrupp: Öppet för alla

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad på Institutionen för Urbana studier, berättar om sin bok Bostadsojämlikhet - Röster om bostadsnöden (Premiss förlag 2018). 

Varmt välkommen att lyssna, ställa frågor och fika!

Om boken: Bostadsmarknaden i Sverige kan beskrivas på två helt olika sätt. Den erbjuder å ena sidan attraktiva boenden där man kan välja och vraka efter egna önskemål, och å andra sidan en verklighet där man var eller varannan månad måste hitta någonstans att bo – ett rum eller en säng i andra eller tredje hand.

Vi har inte en generell brist på bostäder utan en ojämlik bostadsmarknad, som leder till bostadsbrist för vissa grupper. Ojämlikheten skapar utrymme för handel med bostäder, sängar och adresser.

Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. De måste bli legitima röster för en balanserad kunskapsutveckling inom bostadsforskningen och bostadspolitiken.

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer