Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Docentföreläsning: Omvandling genom lärande - underifrånperspektiv som lösning på komplexa problem

Tid: 2019-04-05 14:15 -- 2019-04-05 15:00
Plats: F 103, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
Målgrupp: Alla intresserade

Dagens samhällsutmaningar beskrivs som alltmer komplexa. Kritikerna har ifrågasatt ”toppstyrda” lösningar och fyrkantiga och stelbenta yrkesidentiteter och arbetssätt. Ett mål att sträva efter anses vara inkludering. Organisationer, privata aktörer, civilsamhället, forskare m. fl. bör i stället arbeta utifrån ett underifrån perspektiv. 

I sin docentföreläsning diskuterar Vanja Lozic växlingen mot samverkan, innovativa lösningar, relationsbygge och anpassning till kontinuerligt lärande. Detta utifrån lokala villkor, experimenterande och utforskande utifrån tre exempel; lokalt brottsförebyggande arbete, organisationsutveckling och historieundervisning.

Senast uppdaterad av Janni Karlsson