Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Docentföreläsning: Linda Palla

Tid: 2019-11-22 13:00 -- 2019-11-22 13:45
Plats: D 222, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

Normer, identiteter och ledning: En utbildningsväsentlig betraktelse


Skapar pedagogik, normer, ledning i förskolan utrymme för barnen att vara värdefulla var och en på sitt sätt. Eller begränsar det barnen. Om jag inte fungerar, gör, tänker, talar, känner eller rör mig på samma vis som andra. Vari består mitt värde då? I sin docentföreläsning gestaltar Linda Palla ett "drama" kring rymligheten i förskolan med Lilla My som alter ego. Linda ber ofta sina studenter att gestalta sina examensuppgifter på ett eller annat sätt. Något som kan väcka huvudbry och gnisslande tänder. Ofta blir resultatet dock väldigt bra. Hon vill inte vara sämre utan bjuder också på en gestaltning, ett "drama" på 45 minuter uppdelad i tre akter.

Lilla My behöver mångfald och rymlighet för att bli en Någon. En Vem som räknas med, som kan skrida över gränser när dessa är för snäva. Som får oss att förstå att det inte bara finns en barndom, eller ett ideal. Likaså gör osynliga Ninni eller Snusmumriken.

Linda Palla tar upp dilemmat kring att peka ut olikheter. Att plockas ut, avskiljas och synliggöras i sin olikhet är svårt. Vad händer med ett barn som inte anses passa in i normen, ger förskolan utrymme för det eller begränsar förskolan. Finns utrymme för tystnaden, för tankar att tänkas. För myror i brallan. För den som är mer. För den som är queer. För den som är alldeles för mycket, i alla fall i förskolans tycke.

Om vi tror på rymlighet behöver vi inte då den sortens forskning som står i opposition till evidensbaserade metoder, menar Linda. Forskning som mäter effekter, korrigerar och intervenerar räcker inte utan hon menar att forskning om specialpedagogik måste våga ställa krångliga frågor som inte låter sig tvingas in i tabeller, staplar och diagram. Frågor som vad det innebär att vara människa.

Linda Palla använder sig av Lilla My som alter ego i sin gestaltning dels eftersom Tove Janssons litteratur delvis bygger på figurer som är gränsöverskridande eller "udda". Dels eftersom större delen av Lindas forskning rör förskolan och handlar om normer, identitetsskapanden, ledning och specialpedagogik.

 

 

Senast uppdaterad av Therese Linden