Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation Ola Sollenius

Tid: 2019-12-06 09:15 -- 2019-12-06 12:00
Plats: Aulan (Entré: Smedjegatan 16, plan 2)
Målgrupp:

Ola Solleinius avlägger odontologie doktorsexamen.
Avhandlingens titel: Correction of Unilateral Posterior Crossbite - Evidence-based Evaluations of Oral Health Related Quality of Life, Cost-effectiveness and 3D Treatment Effects

Fakultetsopponent: Professor Ama Johal, Queen Mary University of London, Storbritannien

Spikning Aulafoajén, OD den 6 november kl. 12:00

Senast uppdaterad av Magnus Jando