Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation: Fernando Mota De Almeida

Tid: 2019-10-25 09:15 -- 2019-10-25 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten, Carl Gustafs väg 34
Målgrupp:

Fernando Mota De Almeida avlägger odontologie doktorsexamen.
Avhandlingens titel är Computed Tomography in Endodontic Decision Making.
Fakultetsopponent: Professor Keith Horner, University of Manchester, Storbritannien

Spikning Aulafoajén, OD den 4 oktober kl. 12:00

Senast uppdaterad av Magnus Jando