Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation - Fredrik Hallmer

Tid: 2019-04-05 09:15 -- 2019-04-05 12:00
Plats: Aulafoajén
Målgrupp: Alla intresserade

Fredrik Hallmer avlägger odontologie doktorsexamen. 

Avhandlingens titel: Medication-related Osteonecrosis of the Jaw - Occurrence, Pathogenesis, Risk Factors, Treatment

Ordförande vid disputationen: Docent Bengt Götrick

Fakultetsopponent: Professor Lars Rasmusson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Senast uppdaterad av Johan Portland