Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

“Curricula change and assessment in clinic”

Tid: 2019-10-09 13:15 -- 2019-10-09 14:00
Plats: Tandvårdshögskolan sal F5
Målgrupp: Alla intresserade

För snart ett år sedan besöktes vi av Luke Dawson, professor of Dental Education, Vice-Dean of Learning and Scholarship, University of Liverpool. Tyvärr sammanföll detta besök med Riksstämman och många av fakultetens lärare missade hans föreläsning och efterföljande seminarium. Nu får vi en ny chans att träffa, lyssna på och diskutera med honom!

Den 9/10 kommer Luke till oss för att bidra med kunskap kring omstrukturering av utbildning och för att hjälpa oss i processen med att skapa en modell för kontinuerlig utvärdering och feedback i studentklinik.

Vi hoppas att, trots kort varsel, så många som möjligt kan komma! Hans förra besök blev mycket uppskattat av de som kunde närvara.

Luke är en av skaparna till LiftUpp (https://www.liftupp.com/) och har bedrivit forskning inom bl.a. clinical assessment. Han har även utfört omfattande curriculaförändringar i tandläkarutbildningen vid Liverpools universitet. 

När kurs 2 startade sin kliniska verksamhet på avdelningen för parodontologi vt 2019 startade även ett pilotprojekt med kontinuerlig bedömning av studenternas prestationer i klinik. Detta har skett digitalt med hjälp av fasta kriterier för både behandlande och assisterande student. Med detta projekt och samarbetet med Luke hoppas vi kunna skapa en bra och lättarbetad form för bedömning i klinik som tillsammans med Omdömesboken i Canvas ska ge oss ett bra underlag för feedback och bedömning. Luke kommer att följa handledare och två studentgrupper under förmiddagen den 9/10. Därefter följer diskussion med projektgruppen.

Tider:

Kl 13.15 till 14.00 inbjuds samtliga av fakultetens lärare att närvara vid en föreläsning i F5. Luke kommer att prata om curriculaförändring och hur hans fakultet valt att arbeta med bedömning av studenter i klinik.

Kl 14.00 till ca 16.30 (inkl. fika) inbjuds samtliga kurs-, examinations-, program- och strimansvariga till ett seminarium där dessa frågor kommer att diskuteras djupare. Vi kommer även att diskutera hur man kan hantera alla utvärderingar, både formativt och summativt. Hur tillförlitliga är våra bedömningar?

Med tanke på lokalbokning och beställning av fika vill vi att ni som kan komma anmäler detta till lena.backstrom@mau.se senast den 2/10.

Senast uppdaterad av Johan Portland