Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barns sexualitet

Tid: 2018-11-14 13:00 -- 2018-11-14 16:00
Plats: Sal D131, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

En eftermiddag med föreläsningar på temat Barns sexualitet.

Åsa Kastbom arbetar som överläkare på BUPs Traumaenhet BUP Elefanten, på akutpsyk, i Barnskyddsteamet i Region Östergötland och för
Stiftelsen Säkra Varje Unge. Hennes avhandling handlade om barns sexuella beteenden i åldrarna 7-13 år och om ålder vid frivillig sexuell debut spelar roll. Föreläsningen kommer att handla om barns sexuella beteenden i olika åldrar. Vilka beteenden är vanliga och vilka kan vara tecken på att barnet varit eller är utsatt för sexuella övergrepp?

Anna Kosztovics är socialarbetare och sedan lång tid engagerad i RFSU. Under föreläsningen kommer hon att berätta om sina projekt gällande barns sexualitet, förskolepersonals förhållningssätt och varför ordet snippa fick fart. Är det egentligen någon skillnad mellan barns och vuxnas sexualitet?

CSS

Eftermiddagen anordnas av Forum för Sexuell hälsa, Smittskydd Skåne, Region Skåne i samarbete med Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö universitet.

Alla är hjärtligt är välkomna, anmälan görs via Forum för sexuell hälsas hemsida.


Senast uppdaterad av Joakim Hugoson