Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att framträda eller inte – dolda funktionsnedsättningar på jobbet

Tid: 2018-12-12 15:00 -- 2018-12-12 16:15
Plats: Malmö universitet: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1: C0319
Målgrupp: Öppen för intresserade men föranmälning krävs.

CTA:s seminarieserie behandlar olika aspekter av tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Seminarieret är kostnadsfritt och öppet för alla men föranmälan krävs. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Ewa-Marie Siwerson.

Vad är det som avgör om, hur, när och för vem man väljer att framträda eller inte med sin dolda funktionsnedsättning?

Dolda funktionsnedsättningar är antingen dolda för omgivningen för att de inte syns rent fysiskt eller för att personen ifråga aktivt döljer dem. Tidigare studier har visat att dolda funktionsnedsättningar innebär andra problem än de synliga. Maria Norstedt, fil dr i sociologi och lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Malmö universitet, har gjort en studie som syftar till att öka kunskapen om dolda funktionsnedsättningar i det svenska arbetslivet. Studien är finansierad av AFA Försäkring. Den bygger på 17 djupintervjuer med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar närmare bestämt multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD och depression och med personer som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen.

Studien visar att personer med dolda funktionsnedsättningar upplever sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker. Detta trots att vi i Sverige har en lagstiftning som ska motverka diskriminering och som ställer relativt höga krav på arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Detta resultat är viktigt både för olika yrkesgruppers arbete med att stödja personal på arbetsplatsen och för arbetsgivare i deras rehabilitering- och arbetsmiljöansvar. 

Mer information:

Maria Norstedt, fil.dr. i sociologi, lektor, Institutionen för socialt arbete

Läs mer om Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

Senast uppdaterad av Johanna Svensson