Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ansökan om forskarutbildning I kriminologi. Diskussion av ansökan.

Tid: 2019-04-09 13:00 -- 2019-04-09 14:30
Plats: Mötesrummet plan 5, Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Medarbetare

Seminarium: Ansökan om forskarutbildning I kriminologi. Diskussion av ansökan. Inledning av Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet.

Senast uppdaterad av Sara Appelquist