Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Workshop: En campusplan för Malmö universitet

Tid: 2017-09-13 13:00 -- 2017-09-13 16:30
Plats: Malmö högskola, Citadellsvägen 7, Gäddan: Storm
Målgrupp: Medarbetare och studenter på Malmö högskola – föranmälan krävs!

Hur och var möts vi på Malmö universitet år 2033? Vilka miljöer behöver utvecklas? Vi behöver din hjälp för att formulera visionen för det framtida universitetets fysiska miljöer! Kom på en workshop för att diskutera och påverka framtiden för Malmö högskola.

Vi vänder oss till alla studerande och anställda på högskolan. Det är den långsiktiga visionen för den fysiska miljön vi söker och kanske något om vägen dit. Hur ser det ut 2033? Har Malmö högskola en egen fysisk identitet? Finns det grönska att slå sig ner i för samtal eller studier? Har den digitala utvecklingen gjort den fysiska högskolemiljön onödig? Malmö högskola, Malmö stad och Akademiska Hus ska tillsammans göra en framtidsplan – en campusplan för Malmö högskola som idag finns på Sjukhusområdet och Universitetsholmen. Syftet är att se till att den fysiska miljön kan medverka till högskolans och områdenas utveckling och framgång. Detta betyder att miljön ska bidra till att attrahera studenter och medarbetare. Campusplanen är ett visionärt dokument som ska kunna användas som dialogoch informationsunderlag men också vara ett underlag för genomförande och beslut.

OSA! ingrid.gustavsson@akademiskahus.se, senast den 1 september

Läs mer på mah.se/campusplan

Vi hoppas att många har möjlighet och lust att medverka och har plats till sammanlagt 90 personer i någon av våra två workshops, 13 september och 20 september, båda tillfällena kl. 13:00- 16:30. Gör din anmälan så snabbt som möjligt så att du säkert får plats!

Senast uppdaterad av Johanna Svensson