Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Varför blir så få kvinnor docenter?

Tid: 2018-04-11 15:15 -- 2018-04-11 17:00
Plats: Orkanen sal D328, Nordenskiöldsgatan 10 Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

Ämnet är kvinnors begränsade karriärmöjligheter inom akademin och särskilt inbjuden gäst är Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet, som varit redaktör för antologin Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) senaste statistik från 2017 visar att kvinnor än idag enbart utgör 27% av professorerna inom svenska universitet och högskolor. Det är också fortfarande så att även om fler kvinnor disputerar än män, är det färre kvinnor som blir docenter. Däremot är könsfördelningen betydligt jämnare när det gäller rektorer och förvaltningschefer. Varför råder dessa förhållanden? Varför är en administrativ karriär mer lättillgänglig inom akademin för kvinnor än en forskarkarriär? Kort sagt – vad händer efter festen?

Dessa frågor och andra kommer att diskuteras på paneldebatten

Övriga paneldeltagare från Malmö universitetet är Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle samt Catrine Andersson, forskare och lärare vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Moderator är universitetslektor Paula Mulinari, Malmö universitet.

Skriv gärna ut affischen och hjälp till att sprida paneldebatten!

Paneldebatten livestreamas

 

Senast uppdaterad av Charlotte Orban