Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vårdvetenskapens dag

Tid: 2018-10-16 09:00 -- 2018-10-16 16:15
Plats: Aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Alla intresserade

TEMA HÄLSA. Malmö universitet och fakulteten för hälsa och samhälle anordnar korta föreläsningar med den övergripande rubriken "Liv & Hälsa - sett ur ett aktuellt vårdvetenskapligt perspektiv".

Förmiddagen är populärvetenskaplig och eftermiddagens föreläsningar har en mer vetenskaplig prägel. Ingen anmälan krävs.

09:00 – 09:15 Introduktion – Hej och välkomna!

Christine Kumlien och Anders Kottorp

09:15 – 09:45 Nyanländas erfarenheter av hälsa och hälsovård - Ett Milsa projekt

Elisabeth Mangrio

09:45 – 10:15 Hälsofrämjande arbete i socialt utsatta områden - Ett nytt arbetssätt

Margareta Rämgård

10:15 – 10:45 Fika

10:45 – 11:15 Vardagsteknik i hem och samhälle: hot eller möjlighet?

Anders Kottorp

11:15 – 11:45 Patientinflytande vid prioritering av forskning - Hur gör man?

Christine Kumlien och Stefan Acosta

11:45 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Tidsgeografi i psykiatrisk omvårdnad

Charlotta Sunnqvist

13:30 – 14:00 Beteenden som indikator - Hur mäter man smärta hos en intensivvårdspatient?

Mia Hylén

14:00 – 14:30 Fika

14:30 – 15:00 Interkulturella webinarer - Att lära i det globala klassrummet

Elisabeth Carlson

15:00 – 15:30 Konferenser som möjlig arena för forskningssamarbete

Vedrana Vejzovic och Ann-Cathrine Bramhagen

15:30 – 16:00 Utmaningen i att driva strategiska utvecklingsfrågor i en professionell organisation

Else-Maj Rosenlöf

16:00 – 16:15 Avslutning – Diskussion och framtidsspaning

Christine Kumlien och Anders Kottorp


Senast uppdaterad av Joakim Hugoson