Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Temakväll om Uppåkra

Tid: 2016-10-17 18:00 -- 2016-10-17 20:00
Plats: Malmö Stadsbibliotek, Gullbergrummet
Målgrupp: Alla intresserade

Mellan 100 f.Kr.- 1000-talet e.Kr. bredde en tät bebyggelse ut sig över vad som idag är Uppåkras åkermark. Bosättningen var säkerligen en imponerande syn i landskapet. Långhus, verkstäder, förråd och fähus låg utspridda över en yta som täckte över 40 hektar. Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer. I Uppåkras jord hittas långväga fynd som mynt, smycken och glas från till exempel dagens Irak och Uzbekistan. Men Uppåkra var inte enbart en plats för handel och hantverk. Det  var också ett maktsäte för en härskande aristokrati. Om detta vittnar en imponerande hallbyggnad där de styrande troligen bodde. Intill hallen stod en ovanligt hög byggnad som tycks ha använts för speciella ceremonier. I samma område hittas nedbrända hus, vapenoffer, och resterna efter festmåltider. Detta var i högsta grad händelsernas centrum. 

UAM

Foto: Lunds Universitets Historiska Museum

 

Medverkande:

Anders Reisnert (Uppåkra Arkeologiska Center): ”Uppåkra lever vidare”  

Dick Harrison (Lunds universitet): ”Uppåkra – ett historiskt perspektiv”  

Mats Roslund (Lunds universitet): ”Uppåkra - de arkeologiska upptäckterna” 

Sofia Winge/Ulrika Randver (Uppåkra Arkeologiska Center): ”Hur förmedlar vi det vi inte ser?”  

Därefter följer en frågestund ledd av Stefan Nyzell (Malmö högskola).

Temakvällen är ett samarrangemang mellan Uppåkra Arkeologiska Center, Lunds Universitet, Historiska Studier (Malmö högskola) och Institutet för studier i Malmös historia

Senast uppdaterad av Magnus Jando