Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skrivarworkshop för att utveckla antirasistiska projekt

Tid: 2018-05-23 12:00 -- 2018-05-23 14:00
Plats: Niagara C8026
Målgrupp: Alla intresserade

English version below

Antirasistiska Akademin (ArA) och Forskarservice vid Malmö universitet bjuder in till en workshop kring projektplanering och ansökningsskrivande. Workshoppen är öppen för alla som är intresserade av att utveckla projekt med inriktning mot forskning, utbildning och samverkan. Exempelvis forskning om diskriminering och segregering, critical race theory, normkritisk pedagogik, metodutveckling av antirasistiska praktiker i undervisningen, samarbeten med antirasistiska organisationer, etc.

Under workshoppen kommer vi att:

  • diskutera hur ett projekt kan struktureras och vad en ansökan ska innehålla
  • presentera och utveckla projektidéer
  • undersöka möjligheterna för projektfinansiering
  • läsa och kommentera varandras projektskisser
  • skriva tillsammans

Medtag egen lunch!

Frågor besvaras av Carolina Jonsson Malm, Forskarservice.

Workshopen är en del av seminarieserien ”How to Be(come) an Anti-Racist Scholar”.


Workshop on developing anti-racist projects

Antirasistiska Akademin (ArA) in collaboration with The Research Support Office at Malmö University organizes a workshop on project planning and grant writing on 23 May. The workshop is open to everyone interested in developing projects in research, education, and public outreach. For example, research on discrimination and segregation; critical race theory; anti-oppressive education; collaborations with communities and anti-racist organizations, etc.

During the workshop, we will:

  • discuss how to write a project proposal
  • present and develop project ideas
  • explore different funding opportunities
  • read and comment on projects outlines
  • write and co-write proposals

Bring your lunch!

For questions about the workshops, contact Carolina Jonsson Malm at The Research Support Office.

The event is part of Antirasistiska Akademin’s How to Be(come) an Anti-Racist Scholar-program. 

Senast uppdaterad av Janni Karlsson