Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarium: Mottagandet av asylsökande och andra nyanlända i Malmö

Tid: 2017-12-19 10:15 -- 2017-12-19 12:00
Plats: Våning 9
Målgrupp: Alla intresserade

Mottagandet av asylsökande och andra nyanlända i Malmö

Seminariet bygger på två texter som utifrån olika utgångspunkter behandlar frågor om mottagandet av asylsökande och andra nyanlända i Malmö. Den ena texten är en kartläggning som Malmö stad gjort under hösten 2017 inom ramen för en utredning. Kartläggningen har gjorts under Sandra Lundbergs ledning. Erfarenheter av och synpunkter på mottagande, integration och samverkan i Malmö har samlats in internt och externt. Utredningen ska leda fram till förslag på övergripande mål och strategier för mottagande och integration samt säkerställa ändamålsenlig samverkan i Malmö. Den andra texten är en kunskapsöversikt som tagits fram inom ramen för forskningsprojektet Governance and Local Integration of Migrants and Europe’s Refugees (GLIMER), vars svenska del genomförs av Erica Righard och Klara Öberg. Kunskapsöversikten sätter fokus på mottagandet av asylsökande och andra nyanlända i Sverige generell och i Malmö specifikt, både i ett historiskt och nutidsperspektiv. Seminariet syftar till att spegla dessa två texter i varandra och dra ut linjerna för en vetenskapligt underbyggd publikation.

Presentatörer: Sandra Lundberg (utvecklingssekreterare, Malmö stad), Erica Righard (docent, Malmö högskola) och Klara Öberg (post doc, Malmö högskola)

Kommentatorer: Henrik Emilsson (forskare, Malmö högskola) och Norma Montesino (docent, Lunds universitet)

Senast uppdaterad av Hedvig Obenius