Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarium - Childhood and Education (ChEd) – forskningsplattform i pedagogik vid BUS

Tid: 2018-09-18 13:15 -- 2018-09-18 15:00
Plats: Orkanen F413
Målgrupp: Alla intressade

Varmt välkomna till seminarium med professor Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet, under titeln: "Interdisciplinäritet och interventionsforskning med flera epistemologier i arbete: Hur kan det fungera?"

Seminariets innehåll kommer att utgå från en nyss antagen artikel till Journal of Cognition and Development i ett special issue om interdisciplinary collaborations. Artikeln som ännu inte ligger på open access kan fås via mail till hillevi@buv.su.se.  Det är bara att skriva HS den 18 Malmö.

Länk till text att läsa om projektet i stort - forskningsdesignen och hypoteserna i en open access artikel:https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-018-0239-y

 Caroline Ljungberg och Ann-Christine Vallberg Roth, Barn-Unga-Samhälle, (BUS)

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson