Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samtal om vårt universitet: Kompetens, ledarskap och karriärvägar

Tid: 2018-06-08 12:15 -- 2018-06-08 12:45
Plats: Niagara, plan 5, öppna ytan
Målgrupp: Samtliga medarbetare vid Malmö universitet

Rektor Kerstin Tham bjuder in till nästa "Samtal om vårt universitet". Årets samtal ska handla om de primära utvecklingsområden som lyfts i Strategi 2022. I december i fjol och i januari var ämnena "Akademiska värden" respektive "Forskning och forskarutbildning". I april diskuterades området "Identitet och roll i samhället".

Nu ska Kerstin Tham tillsammans med bland annat Charlotta Ankarlilja, universitetets HR-chef och Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, samtala om och fördjupa sig i det fjärde utvecklingsområdet i Strategi 2022: Kompetens, ledarskapoch karriärvägar. 

Samtalet streamas på universitetets medarbetarwebb om du inte kan närvara fysiskt. Efter samtalet finns det möjlighet att prata med Kerstin Tham och gästerna i panelen.
Bisittare under samtalet: Per M Eriksson, kommunikationsavdelningen.

I samband med samtalet bjuds det på lunchmacka och dryck (kaffe och vatten). Du behöver därför anmäla dig (se ovan) till sammankomsten senast onsdag 6 juni 2018

Antalet sittplatser är begränsat. 

Välkommna!

Utdrag ur Strategi 2022. 
Utvecklingsområde:

Kompetens, ledarskapoch karriärvägar
Förmåga att rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetensinom sitt verksamhetsområde är en avgörande framgångsfaktor i omvandlingen till universitet. I enlighet med vår strävan att skapa sammanhållna akademiska miljöer ska våra studenter och doktorander känna att det finns tydliga och attraktiva vägar för dem som vill gå vidare i sina studier eller med sin forskning och undervisning. 

Malmö universitet ska rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens genom att:
... utveckla en attraktiv arbetsmiljö med goda arbetsvillkor för alla medarbetare
... införa transparenta och jämställdhetsintegrerade akademiska karriärvägar
... främja externa rekryteringar, internationell och nationell rörlighet samt utveckla stödet till internationella medarbetare
... driva och utveckla fortbildning och kompetensutveckling för alla medarbetare samt möjliggöra för alla att delta i universitetetsvetenskapliga möten och seminarier
... driva och utveckla tydligt meriterande fortbildning och kompetensutveckling i högskolepedagogik för all undervisande personal
... utveckla formerna för anställningar som leder till ömsesidiga utbyten med olika samverkanspartners
... värdesätta samverkansförmåga vid meritering

Malmö universitets verksamhet ska ledas av chefer och ledare somförstår och vet hur kvaliteten kan främjas genom att: 
... chefer och ledare har en god kompetens och utövar ett inkluderande ledarskap
... säkerställa en kollegial process för rekrytering av akademiska chefer på alla nivåer
... akademiska ledare företräder aktuellt vetenskapsområde och leder det strategiska arbetet mot hög kvalitet inom utbildning och forskning
... erbjuda kompetensutveckling för att stärka framtidens forskningsledare, utbildningsledare och administrativa ledare

Senast uppdaterad av Johan Portland