Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samtal om vårt universitet: Forskning och forskarutbildning

Tid: 2018-01-26 12:15 -- 2018-01-26 12:45
Plats: Orkanen, sal: C127 (OBS! Ny lokal)
Målgrupp: Medarbetare vid Malmö universitet

Rektor Kerstin Tham bjuder åter in till "Samtal om vårt universitet". Årets samtal ska handla om de primära utvecklingsområden som lyfts i Stratgei 2022. I december var ämnet "Akademiska värden" och denna gång ska Kerstin Tham tillsammans med Thomas Arnebrant och Bo Petersson, professorer och rektorsråd, diskutera området "Forskning och forskarutbildning". Samtalet streamas på universitetets medarbetarwebb om du inte kan närvara fysiskt .
Efter sändningen finns det möjlighet att prata med Kerstin Tham och gästerna i panelen.   

Bisittare under samtalet: Per M Eriksson, kommunikationsavdelningen.

I samband med samtalet bjuds det på lunchmacka och dryck (kaffe och vatten) - därför behöver du anmäla dig till sammankomsten senast 23 januari 2018. Antalet platser är begränsat. Anmälan är nu stängd.

OBS! Ny lokal: Orkanen, sal C127.


Välkommna!

Utdrag ur Strategi 2022. 
Utvecklingsområde:
Forskning och forskarutbildning
Malmö universitets forskning och forskarutbildning ska öka sin andel av universitetets omsättning från en femtedel till en tredjedel under perioden 2018–2022. Samtidigt som basanslaget för forskning ökar måste vi bibehålla andelen externa forskningsresurser. För detta behöver vi hitta nya finansieringskällor för forskning och forskarutbildning både nationellt och internationellt.Vidareutvecklingen av högkvalitativ forskning förutsätter även en ökad internationalisering samt att forskningskommunikation och forskningsinfrastruktur förstärks. Öppen tillgång till forskningsresultat och delning av forskningsdata kommer att vara viktiga frågor för Malmö universitet liksom lagring, bearbetning och analys av stora datamängder.

Malmö universitet ska utöka andelen forskning och forskarutbildning och samtidigt stärka kvaliteten genom att

:... arbeta med systematiska sökstrategier för extern forskningsfinansiering 
iktade mot såväl nationella som internationella finansiärer,
... skapa möjligheter för utökad och sammanhållen forskningstid, 
... stödja utvecklingen av flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor,
... utveckla arbetssätt för kommunikation och nyttiggörande av forskningsresultat utifrån olika ämnesområdens behov, förutsättningar och prioriteringar.
... utveckla forskningsinfrastruktur med avseende på såväl kompetens som strukturella förutsättningar
... skapa förutsättningar för en hållbar kunskapsutveckling genom att dela forskningsresultat och forskningsdata.

Senast uppdaterad av Per M Eriksson