Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Socialpsykiatri som vetenskapsområde och återhämtningsinriktad praktik

Tid: 2018-05-18 09:00 -- 2018-05-18 16:00
Plats: Gäddan hörsal, Citadellsvägen 7, Malmö universitet
Målgrupp: Öppet för alla, registrering krävs.

sp1700x350

Välkommen på konferens inom socialpsykiatri som vetenskapsområde och återhämtningsinriktad praktik. Konferensen är kostnadsfri men har begränsat antal platser. Anmäl dig här senast 14 maj.

I Sverige har begreppet socialpsykiatri framförallt avsett socialtjänstens utbud av stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den här en-dags-konferensen visar på att socialpsykiatri är mer än så. Föreläsare kommer att på olika sätt belysa sociala perspektiv av psykiatri och psykisk ohälsa och ledord för dagen blir återhämtning, brukarmedverkan, implementering och bemötande.Huvudtalare för dagen är professor Marianne Farkas från Boston University.

Moderator för dagen är Mikaela Javinger.

I syfte att skapa kontakt mellan presumtiva arbetsgivare och studenter kommer arbetsgivare inom området socialpsykiatri, såväl offentliga som privata och idella, ställa ut i Gäddans foajé kl 9.00-16.00. Vill du ställa ut? Vänligen registrera dig här.

PROGRAM

09.00 VÄLKOMNA
Philip Lalander, Professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

09.15 INLEDNING - SOCIALPSYKIATRI SOM VETENSKAPSOMRÅDE
Magnus Englander, docent i fenomenologisk psykologi och Karin Ingvarsdotter, doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

09.30 PSYKIATERN OM DEN SOCIALA PSYKIATRIN
Mikael Sandlund, Professor/överläkare i psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

10.10 KAFFE

10.30 FÅR JAG VARA MED OCH BESTÄMMA? – En studie om implementering av delat beslutsfattande inom HVB/särskilda boende för vuxna med psykisk ohälsa
Maria Bendtsen Kronqvist, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

11.00 HUR EN DIAGNOS BLIR LEGITIM – UTBRÄNDHET SOM FOLKSJUKDOM
Torbjörn Friberg, filosofie doktor i socialantropologi, Institutionen för socialt arbete Malmö universitet.

11.30 INFÖRANDE OCH UTVÄRDERING AV PEER SUPPORT I SVENSK PSYKIATRI
Elisabeth Argentzell, arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

12.00 LUNCH

13.00 HASSELA INCLUDED - FÖREBYGGANDE ARBETE MOT DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN.
Agneta Khan, projektmedarbetare Hassela Included.


13.30 ATT BEMÖTA DET OKÄNDA: OM EMPATI OCH DEN ANDRE I SOCIALT ARBETE.
Karl Eriksson, leg socionom och doktorand Socialhögskolan, Lunds universitet

14.00 BENSTRÄCKARE

14.15 RECOVERY ORIENTED PRACTICE IS NOT BUSINESS AS USUAL
Marianne Farkas ScD, Director of Training & International Services, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

15.00 AVSLUTNING

O.S.A senast måndag 14 maj. Konferensen är kostnadsfri men har begränsat antal platser.

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta Karin Ingvarsdotter

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt